Нова екосистема освіти – послідовність в навчанні з застосуванням знань у житті

послідовність в навчанні

Сучасна екосистема освіти – це взаємозв’язок всіх етапів навчання. Система взаємодії і перенесення вивчених знань і практичних навичок до наступних, більш складних етапів – коли учні вивчають те, що їм справді знадобиться.

Що таке STEM-освіта? Коротко STEM – Science, Technology, Engineering, Math, тобто Наука, Технології, Інженерія та Математика. Тобто це поєднання усіх цих дисциплін в єдине ціле з вивченням всіх особливостей навколишнього світу. Це потрібно, щоб в школі підготувати учнів до застосування отриманих знань у житті та подальшому навчанні. Це саме те, що потрібно сучасним дітям, які народились у час стрімкого розвитку технологій. Вже не потрібно зазубрювати блоки інформації, потрібно навчити критично мислити та використовувати знання.

STEM-освіта це не просто учні і вчителі, це ціла система, де використовуються інші принципи подання знань, де застосовуються відповідні технології. Учні, навчаючись, зможуть вивчати, створювати, виконувати щось нове, причому варто наголосити, що усі етапи навчання пов’язанні між собою. Тобто початкова школа, середня і старша школа, це не три самостійні етапи, це вивчення нового, використовуючи те, що уже знають.

Головна об’єкт такої освіти – учень, який думає, аналізує, мислить, а не просто пасивний слухач на уроках. Максимальне залучення електронних технологій для подання матеріалу, обміну між учнями і вчителями, можливість доступу, не обмежуючись дверима класу.

Основна мета такого підходу – взаємозв’язок кожного етапу навчання, починаючи з дошкільної освіти і закінчуючи працевлаштуванням. Чому важливо починати саме з дошкільного віку? Тому що до шести років дитина пізнає світ через гру, фантазуючи без всіляких меж і штампів. І саме в цьому віці, невимушено, можна подати необхідні базові навички конструювання, навчити того, що діяти потрібно так, «як бачиш ти», а не лише згідно зразків. На жаль, в нашій країні дошкільній освіті сучасний підхід можна побачити не часто.

Мета – взаємозв’язок починаючи з дошкільної освіти і закінчуючи працевлаштуванням

В початковій школі діти, згідно із психологією, переходять на новий етап – пізнавальний. Вони вже біль посидючі, у них є бажання дізнатись більше і, знову ж таки через гру, але в іншому форматі: вчитель може познайомити із основами програмування через задання простих алгоритмів дій роботам і конструкторам, тим більше як конструювати діти уже знають. Додаються навички моделювання, пояснюються базові поняття робототехніки. Знову ж таки, не знання в центрі уваги, а завдання, плюс те, що вже знаємо, плюс те, що потрібно освоїти.

Для прикладу, в дошкільних закладах діти навчились конструювати робота. А в першому класі на уроці «Я у світі» пропонується цього робота змоделювати в якості збирача сміття. Зрозуміло, що приклад тривіальний, але він чітко показує основну суть STEM-освіти.

Знання, які пронесуть через життя

Для початкової школи рекомендовано готові набори роботів Makeblock для задання алгоритмів, або курс Lego WeDo чи WeDo 2.0 для конструювання. Це поєднання конструктора, основ програмування з навичками роботи в команді.

Для середньої школи рекомендовано навчальні набори Lego Education. Це більш складні набори деталей, що легко суміщаються з датчиками Vernier через спеціальний адаптер. Так знаючи конструювання на базі Lego, учні створюють більш складні механізми.

Середня школа, це діти, які уже готові фізично, психологічно до більшого навантаження, у яких, завдяки попереднім етапам розвинута просторова уява, вони чітко вирізняють поставлену задачу і знають, як саме почнуть її вирішувати. Відповідно, з’являються не просто окремі завдання, а уже проекти, де діти вчаться застосовувати усі наявні ресурси. Це такий собі передпрофілюючий етап, де учні уже можуть створювати свою модель, завдяки сумісності усіх елементів з різними типами з’єднання деталей. На даному етапі йде використання різних датчиків, для вимірювання величин і збору їх значень для подальшої оцінки.

Наприклад, учень середньої школи без проблем може сконструювати невеличкого робота-метеостанцію для класної кімнати, де є датчик температури, датчик електромагнітного поля, датчик освітленості, датчик вмісту вуглекислого газу. Більш того, використовуючи знання програмування можна відрегулювати дні і час виміру різних величин. Це буде і корисний, і практичний досвід.

В старшій школі, маючи уже хорошу базу знань, умінь використовувати їх, аналізувати, програмувати, учень переходить на більш складний етап, коли знання стають між предметними, тобто інтегруються в будь-яку навчальну діяльність. Тут датчики Vernier легко поєднати спеціальним адаптером з інженерними платформами для збору і обробки даних.

Для створення потужних і функціональних моделей що мають практичну користь у житті використовують платформу myDAQ. Фактично, це вже рівень інженерії, тобто саме ці інструменти мають аналогові входи та виходи, індикатори, кнопки управління, процесори. Є платформи як для початківців так і для професійного навчання. Але, саме myDAQ можна використовувати і в подальшому навчанні у профільних ліцеях, технікумах та технічних ВУЗах.

Таким чином, стає зрозумілим, що школа сучасності це не просто набір предметів, які учень “зубрить”, а потім швидко забуває. Це цілісна і органічна структура, якщо уявити, що школа, це сходинки до знань, то можна охарактеризувати три сходинки «вивчай», «досліджуй», «використовуй».

Саме з АЦП LabQuest2 від Vernier можна пройти шлях від початкової школи до професії!